וועטערבאַריכט פאר א' ויצא תשע"ט

ניו יארק סיטי
היינט נאכט-?34
מאנטאג-?50
נאכט-☔45
דינסטאג-☔/?52
מיטוואך-?42
דאנערשטאג-?42
פרייטאג-?52
שבת-?48
זונטאג-?42

לעיקוואוד
היינט נאכט-?28
מאנטאג-?52
נאכט-☔47
דינסטאג-☔/?57
מיטוואך-?42
דאנערשטאג-?44
פרייטאג-?52
שבת-?50
זונטאג-?42

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-?27
מאנטאג-?48
נאכט-❄?☔35
דינסטאג-☔/?48
מיטוואך-?38
דאנערשטאג-?38
פרייטאג-?45
שבת-?44
זונטאג-?38

______
‌‎א "?" מיינט ווייניגער ווי 50% מעגליכקייט פאר ‌‎רעגן.


https://www.yiddish.news/2018/....11/Weather-20181111.