א קלוגער איד האט אמאל געזאגט פאר א פרוי, "אויב ווילסטו א מאן וואס וועט דיר אייביג צוהערן און טוהן אייביג וואס דו הייסט אים, און ער העט דיר טראגן אייביג ווי דו ווילסט, דאן גיי אריין אין א טעקסי...


https://t.me/Vertlech

image

א קלוגער עלטערער איד האט אמאל אנגעזאגט פאר א אינגערמאן, "ווילסט האבן א גוטע שלום בית? דאן לויף יעדן טאג 10 מייל"

פרעגט אים דער אינגערמאן, "נו, וואס וועט מיר די לויפן העלפן?"

זאגט דער איד, "טראכט גוט אריין, נאך א וואך לויפן, וועסטו זיין 70 מייל ווייט אוועק פונדערהיים!"...

דורך t.me/Vertlech

image

ווען מ'ווערט א בן שישים, איז פארהאן א מעלה מיט א חסרון...

די חסרון: אז מ'זעהט נישט אותיות, נאר פון דער נאנט

די מעלה, אז מ'זעהט א שוטה פון גאר ווייט!"

דורך t.me/Vertlech

image

איינער זאגט מיר, אז ער שנארכעצט נישט...

...ער חלומ'ט נאר מיט סאַונד אָן!

image