#שידוך:
החתן ראטענבערג #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שרה גאטהייל #באראפארק

image

#בדה:
ר' עקיבא בערלינדער (גבאי, "פוילישע שטיבל" #וויליאמסבורג #באראפארק
בגיל 96

image

#שידוך:
החתן יאיר ציטרון
עב"ג
הכלה רחל דני

image

#שידוך:
החתן ישראל יודא ניימאן (ב"ר חיים יחזקאל) #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה כהנא (ב"ר נחמן) #קריתיואל

image

#בדה:
ר' בנימין זאב פורסט ע"ה (שו"ב) #לאנדאן
בגיל 82

image